Zde může být obrázek školy.

Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kollárova 1045
Obec: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 698 01
Ředitel:Mgr. Jitka Kolůchová
Kontakt na školu Telefon: 518 322 216
Email: skola@zsveselikollarova.cz
Web: http://www.zsveselikollarova.cz/
IČ:70840385
RED-IZO:600025471
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Kollárova 1045
Obec: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 698 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 322 216
Fax: 518 322 216
IZO:102391921
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 108
Aktuální počet žáků: 70
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 24.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 24.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: základní škola zřízená podle § 16 školského zákona, škola speciální, Praktická škola jednoletá pro střední vzdělávání. Vzděláváme žáky s mentálním postižením, více vadami a autismem.
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, preventivní akce Hasík, Šablony
Domácí spolupráce : ZŠ Hutník, Církevní ZŠ, Městská policie, Hasičský záchranný sbor, Dům dětí a mládeže
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, vodácký kurz, plavání, lyžování, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato), globální čtení, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: škola je zaměřena na vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, se zdravotním postižením, pracují zde výhradně kvalifikovaní speciální pedagogové s podporou asistentů pedagoga. Využívání speciálně pedagogických postupů, metod a forem práce.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, v některých třídách jsou využívány interaktivní tabule a přístup k internetu
Zájmové činnosti: hudební, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, hřiště, počítačová učebna, multisenzorická místnost, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, na nástěnce v centru města a na vstupních dveřích, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Střední škola
Adresa: Ulice: Kollárova 1045
Obec: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 698 01
Kontakt na školu:
IZO:181077728
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 14
Aktuální počet žáků: 11
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : Městská policie, Hasičská záchranná stanice, ZUŠ, ZŠ církevní, ZŠ Hutník, Dům dětí a mládeže
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, bruslení
Specifické formy podpory žákům: Přijímáme žáky s mentálním postižením, více vadami a zdravotním postižením.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Školní družina
Adresa: Ulice: Kollárova 1045
Obec: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 698 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 322 216
Fax: 518 322 216
IZO:110004515
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50,-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7.00 - 7.45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 15.00
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, schůzky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kollárova 1045
Obec: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 698 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 322 216
Fax: 518 322 216
IZO:150077211
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 30 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne