Logo školy

Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 3208
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Ředitel:PaedDr. Miroslav Hula
Kontakt na školu Telefon: 518 612 054
Email: info@mszskyjov.cz
Web: http://www.mszskyjov.cz
IČ:00567043
RED-IZO:600025501
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 3208
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 614 212
Fax: 518 614 212
IZO:000567043
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 16
Aktuální počet dětí: 7
Dny otevřených dveří (termín/y): nemáme
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Kyjov-Boršov
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: v pondělí do 6:30, ostatní dny od 7:00
Školní řád: skolni_rad_MS_09_2013.pdf (109,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: speciální MŠ pro děti se sluchovým postižením, řečovým postižením, s autismem
Provoz MŠ: celodenní, internátní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: ovoce do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: pro děti se sluchovým postižením, řečovým postižením, s autismem
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 3208
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 612 054
Fax: 518 614 212
IZO:110022050
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 96
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Kyjov-Boršov
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: v pondělí od 6:30, ostatní dny od 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní řád: SKOLNI_RAD_OD_ 10_2017_FINAL.pdf (426,7 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční_zpráva_2017_2018.docx (137,7 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, lyžařský kurz, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, bruslení, plavání, lyžování, cyklistický kurz
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: sluchově postižení žáci, řečově postižení žáci, žáci s autismem, SPU, poruchami chování
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry, ICT, technické, turistické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 3208/51, Boršov
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu:
IZO:181092727
Internát
Adresa: Ulice: Školní 3208
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 614 212
Fax: 518 614 212
IZO:110022068
Speciálně pedag. centrum
Adresa: Ulice: Školní 3208
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 614 212
Fax: 518 614 212
IZO:110022076
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 3208
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 614 212
Fax: 518 614 212
IZO:110037839
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 14-21
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne