Logo školy

Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 3208
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Ředitel:PaedDr. Miroslav Hula
Kontakt na školu Telefon: 518 612 054
Email: info@mszskyjov.cz
Web: http://www.mszskyjov.cz
IČ:00567043
RED-IZO:600025501
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 3208
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 614 212
IZO:000567043
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 16
Aktuální počet dětí: 15
Dny otevřených dveří (termín/y): nemáme
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Kyjov-Boršov
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: v pondělí do 6:30, ostatní dny od 7:00
Školní řád: skolni_rad_MS_09_2013.pdf (109,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: MŠ zřízená dle §16 odst. 9 pro děti se sluchovým postižením, řečovým postižením, s poruchami chování a s autismem
Provoz MŠ: internátní, celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: ovoce do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: pro děti se sluchovým postižením, řečovým postižením, s poruchami chování a s autismem
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 3208
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 612 054
IZO:110022050
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 96
Aktuální počet žáků: 92
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Kyjov-Boršov
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: v pondělí od 6:30, ostatní dny od 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní řád: SKOLNI_RAD_OD_ 10_2017_FINAL.pdf (426,7 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční_zpráva_2017_2018.docx (137,7 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, tématické/projektové dny, lyžařský kurz, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: ovoce do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, cyklistický kurz, lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: sluchově postižení žáci, řečově postižení žáci, žáci s autismem, SPU, s poruchami chování
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: společenské hry, rukodělné, technické, taneční, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, ICT, hudební
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, školní dvůr, herna, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 3208/51, Boršov
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu:
IZO:181092727
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:50
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky
Internát
Adresa: Ulice: Školní 3208
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 614 212
IZO:110022068
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 50
Počet ubytovaných dětí a žáků: 32
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Kyjov - Boršov
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): pondělí - pátek
Nabídka ubytování pro: děti mateřské školy, žáky základní školy speciální
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: sportovní, ICT, výtvarné, hudební, literárně-dramatické, taneční, společenské hry, turistické, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, tělocvična, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: Wifi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Speciálně pedag. centrum
Adresa: Ulice: Školní 3208
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 614 212
IZO:110022076
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, auto - možnost parkování, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Kyjov - Boršov
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení (od - do): Pondělí 8-16 hod., úterý - pátek po předchozí domluvě
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole, odborné praxe studentů
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník, administrativní pracovník
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 3208
Obec: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 697 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 614 212
IZO:110037839
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 14-21
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne