Zde může být obrázek školy.

Odborné učiliště a Základní škola Holešov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Odborné učiliště a Základní škola Holešov
Adresa školy: Ulice: Nádražní 525/1
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Ředitel:Ing. Zdeněk Peška
Kontakt na školu Telefon: 573 396 213
Email: info@ouholesov.cz
Web: www.ouholesov.cz
IČ:47935910
RED-IZO:600025624
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Palackého 437/66
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 396 507
IZO:110004655
Střední škola
Adresa: Ulice: Nádražní 525/1
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 396 213
IZO:103031529
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 93
Aktuální počet žáků: 84
Dny otevřených dveří (termín/y): 13. 2. 2015 - 14:00 - 17:00 hodin
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.20
Začátek první vyučovací hodiny: 7.40
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola, Ovoce do škol
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, rukodělné, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, školní dvůr, zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém
Školní družina
Adresa: Ulice: Palackého 437/66
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 396 507
IZO:110004647
Internát
Adresa: Ulice: Nádražní 525/1
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 396 213
IZO:110022777
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nádražní 525/1
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 396 213
IZO:103279857