Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
Adresa školy: Ulice: Dobrovského 11
Obec: Moravské Budějovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 676 02
Ředitel:Mgr. Miroslava Zvěřinová
Kontakt na školu Telefon: 568 421 805
Email: kancelar@zsps.cz
Web: www.specmb.cz
IČ:60418494
RED-IZO:600025691
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Dobrovského 11
Obec: Moravské Budějovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 676 02
Kontakt na školu: Telefon: 568 421 805
Fax: 568 420 085
IZO:047443812
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 127
Aktuální počet žáků: 106
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: elektronické otevírání vstupních dveří
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, knihovna, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, zahradní slavnosti, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol, Rozumíme penězům
Domácí spolupráce : místní ZŠ a MŠ, SŠ, OSPOD, Městská policie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, globální čtení, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, taneční, společenské hry, technické, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), školní časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Dobrovského 11
Obec: Moravské Budějovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 676 02
Kontakt na školu: Telefon: 568 421 805
Fax: 568 420 085
IZO:181025001
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 15
Aktuální počet žáků: 14
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.1.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, výlety, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, exkurze
Domácí spolupráce : SŠ, Městská policie, OSPOD, Stacionáře
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, sportovní, ICT, společenské hry, rukodělné, technické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Školní družina
Adresa: Ulice: Dobrovského 11
Obec: Moravské Budějovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 676 02
Kontakt na školu: Telefon: 568 421 805
Fax: 568 420 085
IZO:110250966
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7,00-8,00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,30-15,00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, webové stránky