Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí
Adresa školy: Ulice: Palackého náměstí 238
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Ředitel:Mgr. Ing. Jiří Hejda
Kontakt na školu Mobil: 733 715 041
Email: info@zsmsuh.cz
Web: www.zsmsuh.cz
IČ:60371668
RED-IZO:600025730
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Purkyňova 365
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 68
Kontakt na školu: Telefon: 572 529 228
IZO:108011275
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 30
Aktuální počet dětí: 6
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: MŠ při zdravotnickém zařízení, součást Uherskohradišťské nemocnice a.s.
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD 8
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 8:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Do MŠ jsou zařazováni děti se zdravotním oslabením, dlouhodobě i krátkodobě nemocní, po prodělaných operačních zákrocích a úrazech, při nástupu na plánovaná vyšetření a pozorování, kdy je nutná hospitalizace.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: MŠ je zřízena v Uherskohradišťské nemocnici pro hospitalizované děti.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů:
Základní škola
Adresa: Ulice: Palackého náměstí 238
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu: Mobil: 733 715 041
IZO:060371668
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 280
Aktuální počet žáků: 38
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Školní řád:
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 19-20.pdf (1256,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odst. 9 školského zákona
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : Výuková centra, výukové programy, sportovní a jiné soutěže, odborná učiliště, Policie ČR, knihovna apod.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Palackého náměstí 238
Obec: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
PSČ: 686 01
Kontakt na školu: Mobil: 730 546 321
IZO:110004914
Přípr.stupeň základní školy speciální
Adresa: Ulice: Salašská 62
Obec: Velehrad
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 06
Kontakt na školu: Telefon: 572 571 113
IZO:150044321