Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Horní Česká 15
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 02
Ředitel:Mgr. Ludmila Falcová
Kontakt na školu Telefon: 515 222 728
Email: zvszn@mboxzn.cz
Web: http://www.specialniskolyznojmo.cz/
IČ:67011748
RED-IZO:600025896
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: MUDr. J. Janského 11
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 02
Kontakt na školu: Telefon: 515 222 728
IZO:110550013
Základní škola
Adresa: Ulice: Horní Česká 15
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 51
Kontakt na školu: Telefon: 515 222 728
IZO:103279717
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 355
Aktuální počet žáků: 122
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, speciální
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Horní Česká 15
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 51
Kontakt na školu: Telefon: 515 222 728
IZO:110005007
Školní družina
Adresa: Ulice: Jezuitské náměstí 1
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 51
Kontakt na školu: Telefon: 515 222 728
IZO:110004990
Školní klub
Adresa: Ulice: Horní Česká 15
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 51
Kontakt na školu: Telefon: 515 222 728
IZO:150019335
Internát
Adresa: Ulice: Veselá 8
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 02
Kontakt na školu: Telefon: 515 225 522
IZO:110004981
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Veselá 8
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 02
Kontakt na školu: Telefon: 515 225 522
IZO:110005023