Zde může být obrázek školy.

Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106
Adresa školy: Ulice: Tyršova 106
Obec: Bystřice nad Pernštejnem
Kraj: Vysočina
PSČ: 593 01
Ředitel:Mgr. Iveta Ostrýžová
Kontakt na školu Telefon: 566 552 032
Email: iozstbynp@seznam.cz
Web: zsbystrice.w1.cz
IČ:70832811
RED-IZO:600025942
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 60
Obec: Bystřice nad Pernštejnem
Kraj: Vysočina
PSČ: 593 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 552 032
IZO:102943397
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 82
Aktuální počet žáků: 20
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 150 m
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, sportovní areál (atletika), posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: hůlkové
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Tyršova 106
Obec: Bystřice nad Pernštejnem
Kraj: Vysočina
PSČ: 593 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 552 032
IZO:110005139