Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí
Adresa školy: Ulice: Poštovní 1663/3
Obec: Velké Meziříčí
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 01
Ředitel:Mgr. Josef Prokop
Kontakt na školu Telefon: 566 522 828;605
Email: spec.skola@mybox.cz
Web: www.zsspecialnivm.cz
IČ:70831432
RED-IZO:600025951
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Poštovní 1663/3
Obec: Velké Meziříčí
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 522 828
Fax: 566 522 828
IZO:102943427
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 76
Aktuální počet žáků: 32
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.15
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato), globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Zámek 1
Obec: Křižanov
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 51
Kontakt na školu: Telefon: 566 522 828
Fax: 566 522 828
IZO:150028393
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 10
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, besídky/akademie, výlety
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Poštovní 1663
Obec: Velké Meziříčí
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 522 828
Fax: 566 522 828
IZO:110005155