Zde může být obrázek školy.

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 64
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Ředitel:Mgr. David Ježek
Kontakt na školu Telefon: 556 701 380
Email: specskola.nj@specskolanj.cz
Web: www.specskolanj.cz
IČ:66741335
RED-IZO:600026515
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Komenského 64
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 701 380
IZO:110008928
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 30
Aktuální počet dětí: 21
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: přítomnost dospělé osoby bez recepce
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Škola je otevřena od: 7:00-15:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, zahradní slavnosti, exkurze, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, speciální pedagog, fyzioterapeut
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 64
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 701 380
IZO:110008936
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 45
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na fotobuňku po zazvonění + přítomnost dospělé osoby bez recepce
Umístění školy v obci: širší centrum, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, výlety, plesy
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol; Mléko do škol
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: Aplikovaná tělesná výchova
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: hůlkové
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, fyzioterapeut
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ne
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky, webové stránky školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 64
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 701 380
IZO:110500547
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: kapacita školní družiny
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150.-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7:00-8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:00-15:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Komenského 64
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 701 380
IZO:110008944
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, auto - možnost parkování, vlak
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): 6:30-14:30
Zaměření poradenské činnosti: služby jeho rodině, služby jeho škole, služby klientovi
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Komenského 64
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 701 380
IZO:150008449
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 19 - 29.- kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne