Zde může být obrázek školy.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín
Adresa školy: Ulice: Tomkova 42
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:PaedDr. Mgr. Dan Blaha
Kontakt na školu Telefon: 585 385 112,350
Email: red@szmsvejdovskeho.cz
Web: http://www.szmsvejdovskeho.cz
IČ:00601691
RED-IZO:600026612
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Tomkova 42
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 581 580 990
IZO:181033216
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 15
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijetí do MŠ.pdf (181,1 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Zvonek
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Domácí spolupráce: HZS, Policie ČR, PdF UPOL, canesterapie
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: tyflopedie, logopedie, somatopedie
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, webové stránky školy, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Tomkova 42
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 581 580 990
IZO:108056848
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 130
Aktuální počet žáků: 82
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 24.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 25.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Zvonek
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Domácí spolupráce : PDf UPOL, HZS, Policie ČR, KHS
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, Braillovo písmo, globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, využívání specifických kompenzačních pomůcek
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, herna, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, webové stránky školy, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: B. Dvorského 17
Obec: Olomouc - Sv. Kopeček
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 385 112
Fax: 585 385 124
IZO:000601691
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 256
Aktuální počet žáků: 222
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.11.-22.11.2018
Forma přijímacího řízení: písemná, ústní
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 23.4. a 25.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 160
Vstup do školy umožněn od: 7.45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy podpory žákům: Třídy pro žáky s SVP, speciální pedagogové
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Tomkova 42
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 581 580 990
IZO:172102979
Školní klub
Adresa: Ulice: Tomkova 42
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu:
IZO:181052687
Internát
Adresa: Ulice: B. Dvorského 17
Obec: Tomkova 411/42, Hejčín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 385 112
Fax: 585 385 124
IZO:110300661
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 29
Počet ubytovaných dětí a žáků: 6
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: periferie
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak, MHD
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): pondělí - pátek
Nabídka ubytování pro: žáky základní školy speciální
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: síťové připojení v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Gorazdovo nám. 64/1, Klášterní Hradisko
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu:
IZO:181084201
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Tomkova 42
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 581 580 990
IZO:110022530
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, auto - možnost parkování, MHD, integrovaná doprava
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): pondělí - pátek
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho škole, služby jeho rodině
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tomkova 411/42, Hejčín
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:172103631
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 35 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Táboritů 78/25, Bělidla
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu:
IZO:172102413
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 35 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne