Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Gen.Svobody 8
Obec: Hlučín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 748 01
Ředitel:PaedDr. Zuzana Harazimová
Kontakt na školu Telefon: 595 041 070
Email: ZSHlu@po-msk.cz
Web: https://www.zshlucin.cz/
IČ:47813199
RED-IZO:600026744
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Gen.Svobody 8
Obec: Hlučín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 748 01
Kontakt na školu: Telefon: 595 041 070
IZO:110005996
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 107
Aktuální počet žáků: 38
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55 hod
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: škola určená žákům s mentálním postižením
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato), globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: hůlkové písmo
Specifické formy podpory žákům: výuka dle indiv. programu, alternativní formy výuky a hodnocení, mimoškolní činnost-práce zájmových klubů
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, hudební, rukodělné, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: vývěsky u vstupu školy, články v místním tisku, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní časopis/newsletter, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Gen.Svobody 8
Obec: Hlučín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 748 01
Kontakt na školu: Telefon: 595 041 070
IZO:110037570