Zde může být obrázek školy.

Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Těšínská 41
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 710 00
Ředitel:Mgr. Josef Hartoš
Kontakt na školu Telefon: 596 238 035
Email: ps-jeseninova@volny.cz
Fax: 596 238 035
Web: http://www.zs-tesinska.cz
IČ:00601977
RED-IZO:600026825
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Základní škola

Adresa: Ulice: Těšínská 98
Obec: Ostrava - Slezská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 710 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 238 035
Fax: 596 238 035
IZO:000601977
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 64
Aktuální počet žáků: 60
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.1.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 28,29,30,38
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: Pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Při škole je také týdenní internátní zařízení
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, rehabilitatační cvičení
Alternativní písmo: hůlkové písmo
Specifické formy podpory žákům: Vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga, školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky

Školní družina

Adresa: Ulice: Těšínská 98
Obec: Ostrava - Slezská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 710 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 237 681
Fax: 596 238 035
IZO:110000161

Internát

Adresa: Ulice: Těšínská 98
Obec: Ostrava - Slezská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 710 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 237 681
Fax: 596 238 035
IZO:110000170
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 24
Počet ubytovaných dětí a žáků: 20
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 28,29,30,38
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. - 30.6.
Nabídka ubytování pro: žáky základní školy speciální
Úplata za stravování (v Kč): dle věku
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: taneční, sportovní, hudební, výtvarné
Další prostory: keramická dílna, multismyslová místnost, zahrada, tělocvična, společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, rodičovské schůzky

Speciálně pedagogické centrum

Adresa: Ulice: Těšínská 98
Obec: Ostrava - Slezská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 710 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 238 035
Fax: 596 238 035
IZO:110000188

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Těšínská 98
Obec: Ostrava - Slezská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 710 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 237 681
Fax: 596 238 035
IZO:103044060
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 19 - 26
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne