Zde může být obrázek školy.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301
Adresa školy: Ulice: Osecká 301/2, Lipník nad Bečvou I-Město
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Ředitel:Mgr. Miluše Juráňová
Kontakt na školu Telefon: 581 773 766
Email: zslipnik@zslipnik.cz
Web: www.zslipnik.cz
IČ:61985953
RED-IZO:600027058
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Osecká 301/2, Lipník nad Bečvou I-Město
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Kontakt na školu:
IZO:181104521
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 10
Aktuální počet dětí: 10
Dny otevřených dveří (termín/y): 31. 3. 2021
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 8:00
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: škola zřízena dle par. 16 odst. 9, všechny děti zařazené do MŠ mají platná doporučení ke vzdělávání
Přítomnost specialistů: školní psycholog, asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: webové stránky školy, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Osecká 301/2, Lipník nad Bečvou I-Město
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Kontakt na školu: Telefon: 581 773 766
Fax: 581 773 766
IZO:107880695
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 105
Aktuální počet žáků: 62
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.12.2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 24.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 24.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:35
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, škola zřízená pro žáky podle par. 16 odst.9 školského zákona
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, rukodělné, jazykové, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7:55
Konec výuky: 11:55
Střední škola
Adresa: Ulice: Osecká 301/2, Lipník nad Bečvou I-Město
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Kontakt na školu: Telefon: 581 773 766
Fax: 581 773 766
IZO:181023687
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 28
Aktuální počet žáků: 22
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.12.2018
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:35
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy podpory žákům: škola pro žáky dle par. 16 odst.9 školského zákona
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), školmí časopis/newsletter
Školní družina
Adresa: Ulice: Osecká 301/2, Lipník nad Bečvou I-Město
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Kontakt na školu: Telefon: 581 773 766
Fax: 581 773 766
IZO:110006640
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:55 - 7:55
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Osecká 301/2, Lipník nad Bečvou I-Město
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Kontakt na školu: Telefon: 581 773 766
Fax: 581 773 766
IZO:110550331
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: celodenní strava v MŠ.....38,- Kč, žáci ZŠ a SŠ.... 24,- Kč, 28,- Kč, 32,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne