Zde může být obrázek školy.

Základní škola Horní Lideč 130

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Horní Lideč 130
Adresa školy: Ulice:
Obec: Horní Lideč 130
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 12
Ředitel:Mgr. Jiří Plášek
Kontakt na školu Telefon: 571 447 319
Email: plasek.zshl@seznam.cz
Web: www.zsp-hornilidec.cz
IČ:48739235
RED-IZO:600027180
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Horní Lideč 130
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 12
Kontakt na školu: Telefon: 571 447 319
IZO:048739235
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 30
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: klíč
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:50
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, sportovní dny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Certifikát snoezelen, Certifikát pracoviště bazální stimulace.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Horní Lideč 130
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 12
Kontakt na školu: Telefon: 571 447 319
IZO:181038706