Logo školy

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454
Adresa školy: Ulice: Vsetínská 454
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Ředitel:Mgr. Antonín Liebel
Kontakt na školu Telefon: 571 622 503
Email: spsk@val-mez.cz
Web: http://www.val-mez.cz
IČ:00843598
RED-IZO:600027210
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Vsetínská 454
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 14
Kontakt na školu: Telefon: 571 622 503
Fax: 571 622 503
IZO:000843598
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 44
Aktuální počet dětí: 36
Dny otevřených dveří (termín/y): po telefonické domluvě
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Pro vady sluchu a vady řeči
Provoz MŠ: celodenní, internátní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Domácí spolupráce: Spolupráce s VŠ, policií ČR, hasiči, kanisteterapie
Mezinárodní spolupráce: Prešov, Racziborz
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika, lyžování
Specifické formy podpory dětem: všichni žáci jsou s SVP a tomu jsou přizpůsobeny vzdělávací potřeby a nejmodernější přístupy
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Vsetínská 454
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 14
Kontakt na školu: Telefon: 571 622 503
Fax: 571 622 503
IZO:110022947
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 130
Aktuální počet žáků: 115
Dny otevřených dveří (termín/y): dle telefonické domluvy, pravidelně druhý týden v lednu
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.10
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, Škola je zaměřena především na vzdělávání sluchově postižených žáků a pro žáky s vadami řeči.
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, fyzika, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Mezinárodní spolupráce: Prešov, Racziborz
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: Škola má indiviudální přístup ke všem žákům, jedná se o speciální vzdělávání pro žáky s vadou sluchu a řeči.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, společenské hry, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, technické, turistické, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, herna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Střední škola
Adresa: Ulice: Vsetínská 454
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 14
Kontakt na školu: Telefon: 571 622 503
Fax: 571 622 503
IZO:110022971
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 115
Aktuální počet žáků: 85
Dny otevřených dveří (termín/y): dle telefonické domluvy
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Stipendium: mimořádné
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, biologie, chemie, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: znakový jazyk, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, vodácký kurz, lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: Každý žák má vytvořen individuálně vzdělávací plán přizpůsobený zdravotnímu postižení.
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: turistické, technické, ICT, rukodělné, jazykové, společenské hry, sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, herna, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Vsetínská 454
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 622 503
Fax: 571 622 503
IZO:181013703
Školní klub
Adresa: Ulice: Vsetínská 454/53
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu:
IZO:181074346
Internát
Adresa: Ulice: Vsetínská 454
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 14
Kontakt na školu: Telefon: 571 622 503
Fax: 571 622 503
IZO:110022980
Speciálně pedag. centrum
Adresa: Ulice: Vsetínská 454
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 14
Kontakt na školu: Telefon: 571 622 503
Fax: 571 622 503
IZO:110022939
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vsetínská 454
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 14
Kontakt na školu: Telefon: 571 622 503
Fax: 571 622 503
IZO:103044213
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24-32
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano