Zde může být obrázek školy.

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4, U Michelského lesa 222

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4, U Michelského lesa 222
Adresa školy: Ulice: U Michelského lesa 222
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Ředitel:PaedDr. Ivan Kašpařík
Kontakt na školu Telefon: 241 721 042
Mobil: 737 524 186
Email: ddu.praha@volny.cz
Web: http://www.ddu-praha.cz/
IČ:48134333
RED-IZO:600027503
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Základní škola
Adresa: Ulice: U Michelského lesa 222
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 721 042
IZO:110011252
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 32
Aktuální počet žáků: 28
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Charakteristika.doc (349,7 KB)
Školní řád: Školní řád DDÚ.doc (93,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped, školní psycholog, výchovný poradce
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Dětský diagnostický ústav
Adresa: Ulice: U Michelského lesa 222
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 721 042
IZO:048134333
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 32
Aktuální počet dětí: 28
Zaměření ústavu: koedukované skupiny (chlapci i dívky)
Počet výchovných skupin: 4
Péče o sourozenecké skupiny: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Michelského lesa 222
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 721 042
IZO:102425817