Zde může být obrázek školy.

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54
Adresa školy: Ulice: Rumburská 54
Obec: Liběchov
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 21
Ředitel:Mgr. Petra Šumová
Kontakt na školu Telefon: 315 697 110
Email: reditel@ddslibechov.cz
Web: http://www.ddslibechov.cz
IČ:49518879
RED-IZO:600027872
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Základní škola
Adresa: Ulice: Rumburská 54
Obec: Liběchov
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 21
Kontakt na školu: Telefon: 315 697 110
Fax: 315 697 922
IZO:110027965
Základní informace
Velikost školy: jen 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hodin
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Dětský domov se školou pro děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemohou být vzdělávány ve škole, jež není součástí dětského domova se školou., všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, vodácký kurz, bruslení, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: žáci se závažnými poruchami chování
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Dětský domov se školou
Adresa: Ulice: Rumburská 54
Obec: Liběchov
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 21
Kontakt na školu: Telefon: 315 697 110
Fax: 315 697 922
IZO:000069752
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Zaměření dětského domova se školou: koedukované skupiny (chlapci i dívky)
Péče o rodinné skupiny: ano
Aktuální počet rodinných skupin: 5
Péče o nezletilé gravidní matky a matky s dítětem: ne
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Charakteristika dětského domova se školou
Stavební dispozice: více budov, samostatné byty mimo hlavní budovu
Zajištění stravování: školní jídelna
Místo pro trávení volného času : zahrada, hřiště
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, turistické
Specifické akce: exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
Spolupráce: OSPOD, zdravotní pracoviště, zapojení do kulturních akcí v obci/regionu, zapojení do sportovních akcí v obci/regionu, Policie ČR, školské poradenské zařízení
Děti
Osobní vybavení dětí: mobilní telefony, osobní oblečení, zdravotní pomůcky, cennosti
Kapesné: ano
Dary: finanční, věcné, zážitkové (akce, výlety, pobyty)
Informování zákonných zástupců
Způsob informování zákonných zástupců: schůzka se zákonnými zástupci, telefonická komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rumburská 54
Obec: Liběchov
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 21
Kontakt na školu: Telefon: 315 697 110
Fax: 315 697 922
IZO:102774943
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne