Zde může být obrázek školy.

Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Jiříkov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Jiříkov
Adresa školy: Ulice: Čapkova 814/5, Starý Jiříkov
Obec: Jiříkov
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 53
Ředitel:Mgr. Dušan Šimonka
Kontakt na školu Telefon: 412 338 364
Email: vujir@interdata.cz
Web: http://www.ddsjirikov.cz
IČ:00412040
RED-IZO:600028895
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Základní škola
Adresa: Ulice: Čapkova 814/5, Starý Jiříkov
Obec: Jiříkov
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 53
Kontakt na školu: Telefon: 412 338 364
Fax: 412 337 352
IZO:110027744
Dětský domov se školou
Adresa: Ulice: Čapkova 814/5, Starý Jiříkov
Obec: Jiříkov
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 53
Kontakt na školu: Telefon: 412 338 364
Fax: 412 337 352
IZO:000412040
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 42
Aktuální počet dětí: 37
Zaměření dětského domova se školou: dívky, chlapci
Péče o rodinné skupiny: ano
Aktuální počet rodinných skupin: 3
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Charakteristika dětského domova se školou
Stavební dispozice: více budov
Zajištění stravování: školní jídelna
Místo pro trávení volného času : zahrada, hřiště, herna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Specifické akce: sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, besídky/akademie, výlety
Přístup k PC a internetu: síťové připojení ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
Spolupráce: nestátní neziskové oraganizace, školské poradenské zařízení, zájmové spolky, školy v regionu, Policie ČR, zapojení do sportovních akcí v obci/regionu, zapojení do kulturních akcí v obci/regionu, zdravotní pracoviště, OSPOD
Děti
Osobní vybavení dětí: fotografie, počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony, cennosti, zdravotní pomůcky, hračky, osobní oblečení
Kapesné: ano
Dary: věcné
Informování zákonných zástupců
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, telefonická komunikace, schůzka se zákonnými zástupci
Zajištění kontaktu dětí s rodinami: dle zájmu zákonných zástupců dítěte
Středisko výchovné péče
Adresa: Ulice: Čapkova 814/5, Starý Jiříkov
Obec: Jiříkov
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 53
Kontakt na školu:
IZO:181070731
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Čapkova 814/5, Starý Jiříkov
Obec: Jiříkov
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 53
Kontakt na školu: Telefon: 412 338 364
Fax: 412 337 352
IZO:102629714