Zde může být obrázek školy.

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dlažkovice 1
Obec: Třebívlice
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 15
Ředitel:Mgr. Bc. Ivana Pettrichová
Kontakt na školu Telefon: 416 594 219
Email: ddsss.dlazkovice@iol.cz
Web: www.dddlazkovice.cz
IČ:46773690
RED-IZO:600029191
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Dlažkovice 1
Obec: Třebívlice
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 15
Kontakt na školu: Telefon: 416 594 219
IZO:108043801
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 96
Aktuální počet žáků: 26
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny
Domácí spolupráce : Školy, Odborná učiliště, OSPODY, Policie ČR, Obecní a Městské úřady
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, taneční, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Dětský domov
Adresa: Ulice: Dlažkovice 1
Obec: Třebívlice
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 15
Kontakt na školu: Telefon: 416 594 219
IZO:108021653
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 64
Aktuální počet dětí: 59
Péče o rodinné skupiny: ano
Aktuální počet rodinných skupin: 8
Péče o nezletilé gravidní matky a matky s dítětem: ne
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Charakteristika dětského domova
Stavební dispozice: jedna budova
Zajištění stravování: školní jídelna
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, Tělocvična, hřiště
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční
Specifické akce: besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
V blízkosti dětského domova: sport, kultura, veřejná knihovna
Spolupráce: zapojení do kulturních akcí v obci/regionu, nestátní neziskové oraganizace, OSPOD, zdravotní pracoviště, Policie ČR, školy v regionu, školské poradenské zařízení, zapojení do sportovních akcí v obci/regionu, zájmové spolky
Postup přípravy na odchod z dětského domova: Zapojování do projektů, naplňování individuálních plánů jednotlivých dětí.
Děti
Osobní vybavení dětí: mobilní telefony, fotografie, osobní oblečení, hračky, zdravotní pomůcky
Kapesné: ano
Dary: věcné, zážitkové (akce, výlety, pobyty)
Informování zákonných zástupců
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, telefonická komunikace, webové stránky
Zajištění kontaktu dětí s rodinami: Telefony, sociální sítě, pobyty dětí u rodičů
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dlažkovice 1
Obec: Třebívlice
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 15
Kontakt na školu: Telefon: 416 594 219
IZO:102753385
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne