Zde může být obrázek školy.

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hradec Králové, Říčařova 277

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hradec Králové, Říčařova 277
Adresa školy: Ulice: Říčařova 277
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 01
Ředitel:PhDr. Pavel Janský, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 495 211 821
Email: ddu@ddu-hk.cz
Web: www.ddu-hk.cz
IČ:62690001
RED-IZO:600029611
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Základní škola
Adresa: Ulice: Říčařova 277
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 01
Kontakt na školu: Telefon: 495 211 821
IZO:110035356
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 56
Aktuální počet žáků: 52
Dny otevřených dveří (termín/y): ne
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 19.10.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 31.8.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7.15
Začátek první vyučovací hodiny: 7.40
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, bazén, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: ne
Domácí spolupráce : Univerzita Hradec Králové, Střední odborná škola Hradec Králové
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Snížené vzdělávací výstupy u žáků s mentálním postižením
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, logoped, školní psycholog, asistent pedagoga
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: rukodělné, společenské hry, přírodovědné, ICT, turistické, chovatelské, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Dětský diagnostický ústav
Adresa: Ulice: Říčařova 277
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 01
Kontakt na školu: Telefon: 495 211 821
IZO:062690001
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 62
Aktuální počet dětí: 45
Zaměření ústavu: koedukované skupiny (chlapci i dívky)
Počet výchovných skupin: 9
Péče o sourozenecké skupiny: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12, 23, 16
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Středisko výchovné péče
Adresa: Ulice: Brandlova 112
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 541 374
IZO:110029364
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Říčařova 277
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 01
Kontakt na školu: Telefon: 495 211 821
IZO:102754748