Zde může být obrázek školy.

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola, Moravský Krumlov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola, Moravský Krumlov
Adresa školy: Ulice: Nádražní 698
Obec: Moravský Krumlov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 672 01
Ředitel:Mgr. Jan Košíček
Kontakt na školu Telefon: 513 035 003
Email: VUDM@QUICK.CZ
Web: http://www.vuddmoravskykrumlov.cz/
IČ:49438905
RED-IZO:600030989
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Základní škola
Adresa: Ulice: Nádražní 698
Obec: Moravský Krumlov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 672 01
Kontakt na školu: Telefon: 515 322 423
Fax: 515 322 423
IZO:110023072
Základní informace
Velikost školy: jen 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 32
Aktuální počet žáků: 26
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Střední škola
Adresa: Ulice: Nádražní 698
Obec: Moravský Krumlov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 672 01
Kontakt na školu: Telefon: 515 322 423
Fax: 515 322 423
IZO:110023111
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 34
Aktuální počet žáků: 33
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Dětský domov se šk.
Adresa: Ulice: Nádražní 698
Obec: Moravský Krumlov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 672 01
Kontakt na školu: Telefon: 515 322 423
Fax: 515 322 423
IZO:150060009
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 20
Zaměření dětského domova se školou: koedukované skupiny (chlapci i dívky)
Péče o rodinné skupiny: ano
Aktuální počet rodinných skupin: 3
Péče o nezletilé gravidní matky a matky s dítětem: ano
Speciální vybavení pro nezletilé gravidní matky a matky s dětmi: Ano - samostatné pokoje s kompletní vybavení pro matku a dítě
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50m
Charakteristika dětského domova se školou
Stavební dispozice: více budov
Zajištění stravování: školní jídelna, stravování zajišťuje rodinná skupina
Místo pro trávení volného času : zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, turistické, rukodělné
Specifické akce: besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Spolupráce: OSPOD, zdravotní pracoviště, zapojení do kulturních akcí v obci/regionu, Policie ČR, školy v regionu, zájmové spolky, školské poradenské zařízení
Děti
Osobní vybavení dětí: mobilní telefony, počítače, notebooky, tablety, fotografie, osobní oblečení, hračky, zdravotní pomůcky, cennosti
Kapesné: ano
Dary: finanční, věcné, zážitkové (akce, výlety, pobyty)
Informování zákonných zástupců
Způsob informování zákonných zástupců: schůzka se zákonnými zástupci, telefonická komunikace, webové stránky, e-mailová komunikace
Zajištění kontaktu dětí s rodinami: Kombinace uvedených způsobů
Výchovný ústav
Adresa: Ulice: Nádražní 698
Obec: Moravský Krumlov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 672 01
Kontakt na školu: Telefon: 515 322 423
Fax: 515 322 423
IZO:103031596
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 34
Aktuální počet dětí: 34
Zaměření ústavu: chlapci, dívky
Počet výchovných skupin: 6
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50 m
Středisko výchovné péče
Adresa: Ulice: Zámecká 2
Obec: Moravský Krumlov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 672 01
Kontakt na školu:
IZO:181067790
Školské poradenské zařízení
Poskytované služby: SVP - ambulatní, denní stacionář, pobytové SVP
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, auto - možnost parkování, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz střediska výchovné péče: internátní
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nádražní 698
Obec: Moravský Krumlov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 672 01
Kontakt na školu: Telefon: 515 322 423
Fax: 515 322 423
IZO:110023099