Zde může být obrázek školy.

Dětský domov se školou a základní škola, Těrlicko-Horní Těrlicko

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dětský domov se školou a základní škola, Těrlicko-Horní Těrlicko
Adresa školy: Ulice: Promenádní 561
Obec: Těrlicko-Horní Těrlicko
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 42
Ředitel:PaedDr. Eva Němečková
Kontakt na školu Telefon: 596 423 147
Email: zastupce.dvu@cbox.cz
Web: www.terlickodds.cz
IČ:62331507
RED-IZO:600031381
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Základní škola
Adresa: Ulice: Promenádní 561
Obec: Těrlicko-Horní Těrlicko
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 42
Kontakt na školu: Telefon: 596 423 187
Fax: 596 423 147
IZO:110022424
Základní informace
Velikost školy: jen 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 32
Aktuální počet žáků: 24
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zamykání hlavního vstupu
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 17
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:50
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, turistické, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Dětský domov se školou
Adresa: Ulice: Promenádní 561
Obec: Těrlicko-Horní Těrlicko
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 42
Kontakt na školu: Telefon: 596 423 187
Fax: 596 423 147
IZO:110300408
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Promenádní 561
Obec: Těrlicko-Horní Těrlicko
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 42
Kontakt na školu: Telefon: 596 423 187
Fax: 596 423 147
IZO:103032096