Zde může být obrázek školy.

Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248

Škola / charakteristika školy
Název školy:Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248
Adresa školy: Ulice: Novosady 248
Obec: Dřevohostice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 14
Ředitel:Mgr. Petr Zajíc
Kontakt na školu Telefon: 581 711 022
Email: zajicpet@seznam.cz
Web: www.vumdrevohostice.cz
IČ:70259917
RED-IZO:600031829
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Střední škola
Adresa: Ulice: Novosady 248
Obec: Dřevohostice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 14
Kontakt na školu: Telefon: 581 711 022
Fax: 581 711 307
IZO:110022084
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Výchovný ústav
Adresa: Ulice: Novosady 248
Obec: Dřevohostice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 14
Kontakt na školu: Telefon: 581 711 022
Fax: 581 711 307
IZO:000842796
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Zaměření ústavu: chlapci
Počet výchovných skupin: 4
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání: ano
Možnost pracovních příležitostí: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Dopravní dostupnost: autobus
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Novosady 248
Obec: Dřevohostice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 14
Kontakt na školu: Telefon: 581 711 022
Fax: 581 711 307
IZO:103044167