Zde může být obrázek školy.

Malostranská základní škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:Malostranská základní škola
Adresa školy: Ulice: Josefská 7
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Ředitel:Mgr. Tomáš Ledvinka
Kontakt na školu Telefon: 257 533 504
Email: info@malostranskazs.cz
Web: http://www.malostranskazs.cz
IČ:60436093
RED-IZO:600035239
Zřizovatel:Městská část Praha 1
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Josefská 7
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 533 504
Fax: 257 289 460
IZO:060436093
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 330
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, sportovní
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Školní družina
Adresa: Ulice: Karmelitská 13
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 530 740
IZO:112000037