Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
Adresa školy: Ulice: náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22, Vinohrady
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:Mgr. Naděžda Hrebíková
Kontakt na školu Telefon: 267 310 706
Email: skola@lobkovicovo.cz
Web: www.lobkovicovo.cz
IČ:63831406
RED-IZO:600036111
Zřizovatel:Městská část Praha 3
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: nám. Jiřího z Lobkovic 22
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 267 310 296
Fax: 271 737 804
IZO:161102930
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 10, 16 zastávka Perunova
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: nám. Jiřího z Lobkovic 22
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 734 869
Fax: 271 737 804
IZO:045241155
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Pracoviště Lobkovicovo: tramvaj 5, 10, 11, 13, 15, 16 zastávka Olšanské hřbitovy; metro A Flora nebo Želivského; pracoviště Perunova tramvaj 10, 16 zastávka Perunova, bus 136 zastávka Orionka, metro A Jiřího z Poděbrad
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka i výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Architekti ve škole (FA ČVUT), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, přírodovědné, technické, společenské hry, rukodělné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času:
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 2
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 30
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8.00
Konec výuky: 11.45 výuka, 16.30 školní družina
Školní družina
Adresa: Ulice: nám.Jiřího z Lobkovic 22
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 734 869
Fax: 271 737 804
IZO:112200028
Školní jídelna
Adresa: Ulice: nám.Jiřího z Lobkovic 22
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 734 869
Fax: 271 737 804
IZO:102413681