Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614
Adresa školy: Ulice: Chelčického 43
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:PhDr. Pavel Ostap
Kontakt na školu Telefon: 222 592 504
Email: ostap@email.cz
Fax: 222 592 504
Web: www.zschelcickeho.cz
IČ:63831333
RED-IZO:600036162
Zřizovatel:Městská část Praha 3
Typ zřizovatele:Obec

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Chelčického 43
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 592 504
Fax: 222 592 504
IZO:161102956
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 75
Aktuální počet dětí: 75
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 800
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli

Základní škola

Adresa: Ulice: Chelčického 43
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 592 504
Fax: 222 592 946
IZO:102073368
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 1150
Aktuální počet žáků: 450
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram 5,9,26 a bus 175, 136
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Charakteristika školy
Zaměření: finanční gramotnost
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, dějepis, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání, turistika
Specifické formy podpory žákům: škola je zaměřena na práci s dětmi s poruchami učení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, literárně-dramatické, rukodělné, turistické, jazykové, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr, herna, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky

Školní družina

Adresa: Ulice: Chelčického 43
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 592 504
Fax: 222 592 504
IZO:112200087

Školní klub

Adresa: Ulice: Chelčického 43
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181058642

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Chelčického 43
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 592 504
Fax: 222 592 504
IZO:102413690