Logo školy

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614
Adresa školy: Ulice: Chelčického 43
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:PhDr. Pavel Ostap
Kontakt na školu Telefon: 222 592 504
Email: ostap@email.cz
Web: www.zschelcickeho.cz
IČ:63831333
RED-IZO:600036162
Zřizovatel:Městská část Praha 3
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Chelčického 43
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 592 504
IZO:161102956
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 75
Aktuální počet dětí: 75
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 800
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Chelčického 43
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 592 504
IZO:102073368
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1150
Aktuální počet žáků: 600
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram 5,9,26 a bus 175, 136
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Charakteristika školy
Zaměření: finanční gramotnost
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Specifické formy podpory žákům: škola je zaměřena na práci s dětmi s poruchami učení
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, taneční, turistické, rukodělné, zdravotnické, sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, vyhrazená učebna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Školní družina
Adresa: Ulice: Chelčického 43
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 592 504
IZO:112200087
Školní klub
Adresa: Ulice: Chelčického 43
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181058642
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Chelčického 43
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 592 504
IZO:102413690