Logo školy

Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500
Adresa školy: Ulice: K Lučinám 18
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:Mgr. Václav Havelka
Kontakt na školu Telefon: 284 824 705
Mobil: 605 906 071
Email: reditel@zschmelnice.cz
Web: http://www.zschmelnice.cz
IČ:63831350
RED-IZO:600036171
Zřizovatel:Městská část Praha 3
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: K Lučinám 18
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 824 705
IZO:102073376
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Charakteristika školy
Zaměření: Ekoškola
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, cizí jazyky, biologie, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola
Certifikáty škol: Ekoškola
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, plavání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: K lučinám 18
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 824 709
IZO:112200095
Školní jídelna
Adresa: Ulice: K lučinám 18
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 820 941
IZO:102413703
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30,-Kč - 34,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano