Logo školy

Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14
Adresa školy: Ulice: Sedlčanská 14
Obec: Praha 4 - Michle
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Ředitel:Mgr. Zdenka Nováková
Kontakt na školu Telefon: 261 261 418
Mobil: 608 476 700
Email: mssedlcanska@4pastelky.cz
Web: www.4pastelky.cz
IČ:61384658
RED-IZO:600036740
Zřizovatel:Městská část Praha 4
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Sedlčanská 14
Obec: Praha 4 - Michle
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Kontakt na školu: Telefon: 261 261 418
Fax: 261 261 418
IZO:107501244
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 420
Aktuální počet dětí: 417
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, otisk prstu
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro, 188, 193, 18
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: Odloučená pracoviště MŠ 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14: MŠ Plamínkové (6,30-17), MŠ Kotorská (7-17,30), MŠ Plamínkové 2(7-17,30), MŠ Sedlčanská (7-17,30)
Měsíční poplatek/školné v Kč: 1180
Školní řád: platný-školní-řád-od-1.9.2020-opravený-11-18-2 (2).doc (215,6 KB)
Hodnocení činnosti školy: Autoevaluační zpráva 20192020.docx (156 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Jsme zaměřeni na celkový rozvoj dítěte ve všech oblastech, péči věnujeme jak dětem nadaným, dětem talentovaným i dětem, které potřebují více naší pomoci, aby zvládly nároky předškolního vzdělávání.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, Preventivní programy
Zapojení ve specifických programech: Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, Menza NTC,
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Školící centrum Matematická pregramotnost
Domácí spolupráce: Pedagogická poradna, zřizovatel, Policie ČR, Městská policie, SPgŠ Futurum, Dětské centrum při Thomayerově nemocnici
Mezinárodní spolupráce: e Twinning
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání, lyžování
Specifické formy podpory dětem: Individuální vzdělávací plány pro děti s OŠD, pedagogická diagnostika, logopedická prevence
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, nástěnky, web školy, konzultace s rodiči (osobní a skype), , třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sedlčanská 14
Obec: Praha 4 - Michle
Kraj: Praha
PSČ: 141 00
Kontakt na školu: Telefon: 261 261 418
Fax: 261 261 418
IZO:102437441