Zde může být obrázek školy.

Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320
Adresa školy: Ulice: Jánošíkova 1320
Obec: Praha 4 - Krč
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Ředitel:Ing. Dagmar Malinová
Kontakt na školu Telefon: 241 713 229
Email: skola@zsukrcskeholesa.cz
Web: http://www.zsukrcskeholesa.cz
IČ:47611642
RED-IZO:600037096
Zřizovatel:Městská část Praha 4
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jánošíkova 1320
Obec: Praha 4 - Krč
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 713 229
Fax: 241 713 229
IZO:047611642
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 630
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 193, 203,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, technické, společenské hry, turistické, rukodělné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Jánošíkova 1320
Obec: Praha 4 - Krč
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 713 229
Fax: 241 713 229
IZO:112300120
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 300
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:45 - 17:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jánošíkova 1320
Obec: Praha 4 - Krč
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 713 229
Fax: 241 713 229
IZO:102425353
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 28 - 32
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano