Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12
Adresa školy: Ulice: Smolkova 565
Obec: Praha 4 - Kamýk
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Ředitel:Mgr. Pavel Šafránek
Kontakt na školu Telefon: 241 470 642
Email: zs.smolkova@centrum.cz
Fax: 241 470 289
Web: http://www.zs-smolkova.cz
IČ:60437189
RED-IZO:600037410
Zřizovatel:Městská část Praha 12
Typ zřizovatele:Obec

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Smolkova 579/1
Obec: Praha 4 - Kamýk
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 719 396
Fax: 241 715 374
IZO:107501228
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 112
Aktuální počet dětí: 112
Dny otevřených dveří (termín/y): 11. a 12.3.2015
Kritéria příjímacího řízení: 6Kritéria pro přijetí dítěte do ZŠ a MŠ Smolkova šk.r. 2015-2016.doc (30,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 165,197,215
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 600
Koncepce školy: Roční plán.doc (91,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 1.9.2014.doc (248,3 KB)
Školní řád: Školní řád.doc (66 KB)
Hodnocení činnosti školy: Výroční zpráva.doc (123,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Všestranný rozvoj dětské osobnosti s důrazem na individuální přístup k dítěti v úzké spolupráci s rodinou. ŠVP zpracovaný dle RVP pro MŠ a TVP. Výchova "Vzdělávání v lidství"
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Olympiáda MŠ v Modřanech, Sportovní den, Škola plná zdraví, Knihovna,Hasiči, návštěva ukázka živých zvířat aj.
Domácí spolupráce: VOŠ Jabok-praxe studentů, PF UK-praxe studenta, bezpečnostní složka Policie ČR-záchranářský pes, Den bezpečnosti
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování
Specifické formy podpory dětem: ne
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky

Základní škola

Adresa: Ulice: Smolkova 565
Obec: Praha 4 - Kamýk
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 470 642
Fax: 241 470 289
IZO:102385041
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 544
Aktuální počet žáků: 345
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.3.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 24.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 215, 165, 197
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: do Ranní školní družiny od 6.45, ostatní od 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: 2017-09-01 školní řád.pdf (970,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, biologie, chemie, fyzika, praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Certifikáty škol: škola pro demokracii
Domácí spolupráce : Pedagogicko-psychologická poradna, Policie ČR, Městská policie, Úřad práce, Sociální odbor, Proxima sociale, Lačhe Čhave, META, Život dětem, DDM, KD Praha 12, Modřanský biograf
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: taneční, sportovní, technické, jazykové, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40

Školní družina

Adresa: Ulice: Smolkova 565
Obec: Praha 4 - Modřany
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 470 642
Fax: 241 470 289
IZO:112300553

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Smolkova 565
Obec: Praha 4 - Modřany
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 470 642
Fax: 241 470 289
IZO:102425655
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24 - 30,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne