Zde může být obrázek školy.

Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782
Adresa školy: Ulice: Jírovcovo náměstí 1782
Obec: Praha 4 - Jižní Město
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Ředitel:Mgr. Lenka Derková, MBA
Kontakt na školu Telefon: 222 366 521
Email: lenka.derkova@campanus.cz
Web: http://www.campanus.cz
IČ:48132306
RED-IZO:600037452
Zřizovatel:Městská část Praha 11
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jírovcovo náměstí 1782
Obec: Praha 4 - Jižní Město
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu: Telefon: 271 913 695
IZO:048132306
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Aktuální počet žáků: 850
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Stanice metra Chodov
Vstup do školy umožněn od: 07,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, matematické, informatika, humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, biologie, cizí jazyky, chemie, praktické vyučování, fyzika, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: francouzský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, ICT, rukodělné, přírodovědné, literárně-dramatické, technické, společenské hry, turistické, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jírovcovo náměstí 1782
Obec: Praha 4 - Jižní Město
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu: Telefon: 271 913 695
IZO:112300138
Školní klub
Adresa: Ulice: Jírovcovo náměstí 1782
Obec: Praha 4 - Jižní Město
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu: Telefon: 271 913 695
IZO:181021528
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jírovcovo náměstí 1782
Obec: Praha 4 - Jižní Město
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu: Telefon: 271 913 695
IZO:112300677