Zde může být obrázek školy.

Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782
Adresa školy: Ulice: Jírovcovo náměstí 1782
Obec: Praha 4 - Jižní Město
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Ředitel:Mgr. Lenka Derková, MBA
Kontakt na školu Telefon: 222 366 521
Email: lenka.derkova@campanus.cz
Web: http://www.campanus.cz
IČ:48132306
RED-IZO:600037452
Zřizovatel:Městská část Praha 11
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jírovcovo náměstí 1782
Obec: Praha 4 - Jižní Město
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu: Telefon: 271 913 695
Fax: 271 911 125
IZO:048132306
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Aktuální počet žáků: 850
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Stanice metra Chodov
Vstup do školy umožněn od: 07,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, humanitní, matematické, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, praktické vyučování, hudební výchova, ICT, chemie, fyzika, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: přírodovědné, rukodělné, společenské hry, jazykové, sportovní, ICT, zdravotnické, literárně-dramatické, technické, turistické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, studovna/knihovna, herna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jírovcovo náměstí 1782
Obec: Praha 4 - Jižní Město
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu: Telefon: 271 913 695
Fax: 271 911 125
IZO:112300138
Školní klub
Adresa: Ulice: Jírovcovo náměstí 1782
Obec: Praha 4 - Jižní Město
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu: Telefon: 271 913 695
Fax: 271 911 125
IZO:181021528
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jírovcovo náměstí 1782
Obec: Praha 4 - Jižní Město
Kraj: Praha
PSČ: 148 00
Kontakt na školu: Telefon: 271 913 695
Fax: 271 911 125
IZO:112300677