Logo školy

Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878

Škola / charakteristika školy
Název školy:Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878
Adresa školy: Ulice: Brdičkova 1878
Obec: Praha 5 - Lužiny
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Ředitel:Mgr. Kamila Hubalovská
Kontakt na školu Telefon: 235 514 519
Email: skola@fzsbrdickova.cz
Web: www.fzsbrdickova.cz
IČ:67799612
RED-IZO:600038173
Zřizovatel:Městská část Praha 13
Typ zřizovatele:Obec
Zákaldní škola
Adresa: Ulice: Brdičkova 1878
Obec: Praha 5 - Lužiny
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 514 519
Fax: 235 514 519
IZO:048133485
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 1100
Aktuální počet žáků: 728
Dny otevřených dveří (termín/y): 28. 11. 2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro B - stanice Lužiny
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, výtvarné, informatika, matematické, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, knihovna, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, plesy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Projekt - Šablony II, výuka českého jazka pro cizince
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog, logoped, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: rukodělné, přírodovědné, sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, studovna/knihovna, čajovna "U čajové konvice"
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Brdičkova 1878
Obec: Praha 5 - Lužiny
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 514 519
Fax: 235 514 519
IZO:112400051
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Brdičkova 1878
Obec: Praha 5 - Lužiny
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 514 519
Fax: 235 514 519
IZO:102449155
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 28 - 30 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano