Logo školy

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744

Škola / charakteristika školy
Název školy:Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744
Adresa školy: Ulice: Trávníčkova 1744
Obec: Praha 5 - Stodůlky
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Ředitel:PaedDr. František Hanzal
Kontakt na školu Telefon: 251 091 641
Email: skola@zstravnickova.cz
Web: http://www.zstravnickova.cz
IČ:68407904
RED-IZO:600038181
Zřizovatel:Městská část Praha 13
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Trávníčkova 1744
Obec: Praha 5 - Stodůlky
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 091 641
IZO:048133604
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 950
Aktuální počet žáků: 536
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro B - stanice LUKA
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Školní řád: 2014_školní řád1.doc (136,2 KB)
Poslední výroční zpráva: 2014_VÝROČNÍ ZPRÁVA_2013-2014.docx (2696 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, jazykové, hudební, výtvarné, sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, zeměpis, knihovna, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): studijní zájezdy - Velká Británie, Německo, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lezecká stěna, bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Klub Rozmanitý svět-pomoc dětem cizinců, doučování žáků, inkluze, asistenti pedagoga
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, přírodovědné, rukodělné, jazykové, literárně-dramatické, vaření, šachy, sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Trávníčkova 1744
Obec: Praha 5 - Stodůlky
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 091 641
IZO:112400060
Školní klub
Adresa: Ulice: Trávníčkova 1744
Obec: Praha 5 - Stodůlky
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 091 641
IZO:161100627
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Trávníčkova 1744
Obec: Praha 5 - Stodůlky
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 091 641
IZO:108022901