Logo školy

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744

Škola / charakteristika školy
Název školy:Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744
Adresa školy: Ulice: Trávníčkova 1744
Obec: Praha 5 - Stodůlky
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Ředitel:PaedDr. František Hanzal
Kontakt na školu Telefon: 251 091 641
Email: skola@zstravnickova.cz
Web: http://www.zstravnickova.cz
IČ:68407904
RED-IZO:600038181
Zřizovatel:Městská část Praha 13
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Trávníčkova 1744
Obec: Praha 5 - Stodůlky
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 091 641
IZO:048133604
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 950
Aktuální počet žáků: 536
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro B - stanice LUKA
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Školní řád: 2014_školní řád1.doc (136,2 KB)
Poslední výroční zpráva: 2014_VÝROČNÍ ZPRÁVA_2013-2014.docx (2696 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, sportovní, informatika, hudební, výtvarné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, fyzika, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, zeměpis, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, studijní zájezdy - Velká Británie, Německo
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání, lezecká stěna
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Badatelé.cz (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: Klub Rozmanitý svět-pomoc dětem cizinců, doučování žáků, inkluze, asistenti pedagoga
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, společenské hry, přírodovědné, taneční, literárně-dramatické, ICT, rukodělné, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, vaření, šachy
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Trávníčkova 1744
Obec: Praha 5 - Stodůlky
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 091 641
IZO:112400060
Školní klub
Adresa: Ulice: Trávníčkova 1744
Obec: Praha 5 - Stodůlky
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 091 641
IZO:161100627
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Trávníčkova 1744
Obec: Praha 5 - Stodůlky
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 091 641
IZO:108022901