Logo školy

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322

Škola / charakteristika školy
Název školy:Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322
Adresa školy: Ulice: Mezi Školami 2322
Obec: Praha 5 - Nové Butovice
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Ředitel:PhDr. Petr Vodsloň
Kontakt na školu Telefon: 251 619 150
Email: reditel@fzsmeziskolami.cz
Web: www.fzsmeziskolami.cz
IČ:61385531
RED-IZO:600038271
Zřizovatel:Městská část Praha 13
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Mezi Školami 2322
Obec: Praha 5 - Nové Butovice
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 619 150
Fax: 251 619 150
IZO:102161780
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 760
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro B
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, knihovna, výtvarná výchova, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, ruský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, sportovní, ICT, rukodělné, technické, přírodovědné, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Mezi Školami 2322
Obec: Praha 5 - Nové Butovice
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 619 150
Fax: 251 619 150
IZO:112400116
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mezi Školami 2322
Obec: Praha 5 - Nové Butovice
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 619 150
Fax: 251 619 150
IZO:102161844