Zde může být obrázek školy.

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720
Adresa školy: Ulice: Podbělohorská 26
Obec: Praha 5 - Smíchov
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Ředitel:Mgr. Jitka Vlčková
Kontakt na školu Telefon: 257 211 633
Email: zs.podbelohorska@educ.cz
Web: www.podbelohorska.cz
IČ:69781885
RED-IZO:600038343
Zřizovatel:Městská část Praha 5
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Podbělohorská 26
Obec: Praha 5 - Smíchov
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 211 633
Fax: 257 211 633
IZO:102385254
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 260
Aktuální počet žáků: 216
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 143, 191
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Charakteristika školy
Zaměření: Zaměření všeobecné - Základní škola pouze I. stupně
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, rukodělné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, technické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém
Školní družina
Adresa: Ulice: Podbělohorská 26
Obec: Praha 5 - Smíchov
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 211 633
Fax: 257 211 633
IZO:112400396
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Podbělohorská 26
Obec: Praha 5 - Smíchov
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 211 633
Fax: 257 211 633
IZO:102437955