Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Praha 13, Mládí 135

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Praha 13, Mládí 135
Adresa školy: Ulice: Mládí 135
Obec: Praha 5 - Stodůlky
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Ředitel:PhDr. Jaroslav Vodička
Kontakt na školu Telefon: 235 515 461
Email: skola@zsmladi.cz
Web: http://www.zsmladi.cz
IČ:70101078
RED-IZO:600038483
Zřizovatel:Městská část Praha 13
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Mládí 135
Obec: Praha 5 - Stodůlky
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 515 461
Fax: 235 515 461
IZO:102537259
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 560
Dny otevřených dveří (termín/y): únor (aktuální informace na webových stránkách školy)
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 174, 137
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, fyzika, chemie, biologie, hudební výchova, zeměpis, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Certifikáty škol: Národní cena ČR - Společensky odpovědná organizace
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS), Čtení pomáhá (Martin Roman), Otevřená věda (AV ČR), Heuréka (MFF UK)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, jazykové, zdravotnické, literárně-dramatické, hudební, přírodovědné, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Mládí 135
Obec: Praha 5 - Stodůlky
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 515 461
Fax: 235 515 461
IZO:112400361
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mládí 135
Obec: Praha 5 - Stodůlky
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 515 461
Fax: 235 515 461
IZO:102161852