Logo školy

Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186

Škola / charakteristika školy
Název školy:Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186
Adresa školy: Ulice: Fingerova 2186
Obec: Praha 5 - Nové Butovice
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Ředitel:PaedDr. Zuzana Majstrová
Kontakt na školu Telefon: 235 513 117
Email: b.janovska@fzs-chlupova.cz
Web: http://www.fzs-chlupa.cz/
IČ:61385620
RED-IZO:600038513
Zřizovatel:Městská část Praha 13
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Fingerova 2186
Obec: Praha 5 - Nové Butovice
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 513 117
IZO:108022854
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 880
Aktuální počet žáků: 860
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. 1. 2023 17:00 (budoucí 1. třídy), 31. 1. 2023 17:00 (budoucí 6. ročník)
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: turniket, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro B, bus 174
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, fyzika, chemie, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, Divadelní festival, oborové dny, tematické týdny, debaty s významnými lidmi, celoškolní dílny a projekty, zahraniční zájezdy - poznávací a jazykové...
Zapojení ve specifických programech: Fakultní škola PedF UK Praha, Činnostní učení TŠ, RWCT (Kritické myšlení), Aktivní školy, Jeden svět na školách, Učitel naživo, Skutečně zdravá škola
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Ped. fakulta a Přírodovědecká fakulta UK Praha, Ped. fakulta Jihočeské Univerzity, Tvořivá škola Brno, Policie ČR
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Otevřená věda (AV ČR), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Skutečně zdravá škola
Specifické formy podpory žákům: IVP, PLPP, ověřování kombinované výuky na 2. stupni
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, ICT, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, společenské hry, technické, turistické, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, herna, zahrada, hřiště, atrium uprostřed školy
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, třídní schůzky, Webové stránky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přihlašování na akce, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Fingerova 2186
Obec: Praha 5 - Nové Butovice
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 513 117
IZO:112400426
Školní klub
Adresa: Ulice: Fingerova 2186
Obec: Praha 5 - Nové Butovice
Kraj: Praha
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181052024
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Fingerova 2186
Obec: Praha 5 - Nové Butovice
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 513 117
IZO:108022919