Logo školy

Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186

Škola / charakteristika školy
Název školy:Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186
Adresa školy: Ulice: Fingerova 2186
Obec: Praha 5 - Nové Butovice
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Ředitel:Mgr. Bc. Andrea Kroftová
Kontakt na školu Telefon: 235 513 117
Email: b.janovska@fzs-chlupova.cz
Web: http://www.fzs-chlupa.cz/
IČ:61385620
RED-IZO:600038513
Zřizovatel:Městská část Praha 13
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Fingerova 2186
Obec: Praha 5 - Nové Butovice
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 513 117
IZO:108022854
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 880
Aktuální počet žáků: 860
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. 1. 2023 17:00 (budoucí 1. třídy), 31. 1. 2023 17:00 (budoucí 6. ročník)
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: turniket, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro B, bus 174
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky, biologie, chemie, praktické vyučování, dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, Divadelní festival, oborové dny, tematické týdny, debaty s významnými lidmi, celoškolní dílny a projekty, zahraniční zájezdy - poznávací a jazykové...
Zapojení ve specifických programech: Fakultní škola PedF UK Praha, Činnostní učení TŠ, RWCT (Kritické myšlení), Aktivní školy, Jeden svět na školách, Učitel naživo, Skutečně zdravá škola
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Ped. fakulta a Přírodovědecká fakulta UK Praha, Ped. fakulta Jihočeské Univerzity, Tvořivá škola Brno, Policie ČR
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, francouzský, německý, anglický, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman), Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Skutečně zdravá škola
Specifické formy podpory žákům: IVP, PLPP, ověřování kombinované výuky na 2. stupni
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, literárně-dramatické, turistické, přírodovědné, technické, společenské hry, hudební, taneční, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, jazykové, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, studovna/knihovna, atrium uprostřed školy, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, Webové stránky, individuální schůzky, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Fingerova 2186
Obec: Praha 5 - Nové Butovice
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 513 117
IZO:112400426
Školní klub
Adresa: Ulice: Fingerova 2186
Obec: Praha 5 - Nové Butovice
Kraj: Praha
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181052024
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Fingerova 2186
Obec: Praha 5 - Nové Butovice
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 513 117
IZO:108022919