Zde může být obrázek školy.

Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29
Adresa školy: Ulice: Sušická 29
Obec: Praha 6 - Dejvice
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Ředitel:Ing. Marie Pojerová
Kontakt na školu Telefon: 224 310 365
Email: zshanspaulka@zshanspaulka.cz
Web: http://www.zshanspaulka.cz
IČ:48133787
RED-IZO:600039153
Zřizovatel:Městská část Praha 6
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Fetrovská 2b
Obec: Praha 6 - Dejvice
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 335 400
Fax: 224 310 365
IZO:150005474
Základní škola
Adresa: Ulice: Sušická 29
Obec: Praha 6 - Dejvice
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 310 365
Fax: 233 335 400
IZO:048133787
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 567
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.11.2014
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, zážitkové kurzy, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, italský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Fetrovská 2a
Obec: Praha 6 - Dejvice
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 310 365
Fax: 233 335 400
IZO:112500072
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Fetrovská 2a
Obec: Praha 6 - Dejvice
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 310 365
Fax: 233 335 400
IZO:102449805
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Fetrovská 2b
Obec: Praha 6 - Dejvice
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 310 365
Fax: 233 335 400
IZO:150005482