Zde může být obrázek školy.

Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52
Adresa školy: Ulice: Bělohorská 52
Obec: Praha 6 - Břevnov
Kraj: Praha
PSČ: 169 00
Ředitel:Mgr. Bc. Anna Niklová
Kontakt na školu Telefon: 220 517 391
Email: info@zsmarjanka.cz
Web: http://www.zsmarjankapraha6.cz
IČ:63834341
RED-IZO:600039218
Zřizovatel:Městská část Praha 6
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Bělohorská 52
Obec: Praha 6 - Břevnov
Kraj: Praha
PSČ: 169 00
Kontakt na školu: Telefon: 220 517 391
Fax: 220 517 392
IZO:102213020
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 580
Dny otevřených dveří (termín/y): březen 2020
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 15, 22
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hodin ranní družina
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: hudební, jazykové, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, výtvarná výchova, chemie, cizí jazyky, dějepis, hudební výchova, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, italský, ruský, německý, čeština pro cizince, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, německý, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, taneční, literárně-dramatické, společenské hry, ICT, rukodělné, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Bělohorská 52
Obec: Praha 6 - Břevnov
Kraj: Praha
PSČ: 169 00
Kontakt na školu: Telefon: 220 517 391
Fax: 220 517 392
IZO:112500102
ŠK
Adresa: Ulice: Bělohorská 52
Obec: Praha 6 - Břevnov
Kraj: Praha
PSČ: 169 00
Kontakt na školu: Telefon: 220 517 391
Fax: 220 517 392
IZO:161101666
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Bělohorská 52
Obec: Praha 6 - Břevnov
Kraj: Praha
PSČ: 169 00
Kontakt na školu: Telefon: 220 517 391
Fax: 220 517 392
IZO:102449767