Zde může být obrázek školy.

Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8

Škola / charakteristika školy
Název školy:Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8
Adresa školy: Ulice: Umělecká 8
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Ředitel:Mgr. Bohumil Kettner
Kontakt na školu Telefon: 233 376 978
Email: fzsumelecka@seznam.cz
Web:
IČ:60435216
RED-IZO:600039374
Zřizovatel:Městská část Praha 7
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: U Studánky 4
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 376 978
IZO:107502909
Základní škola
Adresa: Ulice: Umělecká 8
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 376 978
IZO:060435216
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 648
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj 1, 2, 7, 8, 12, 15, 17, 25, 26, Bus 156
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: Ranní družina od 6,45, ostatní žáci od 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: hudební, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, chemie, hudební výchova, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Odborný průvodce žáků s OMJ na školním poradenském pracovišti ZŠ, reg.č.: CZ.07.4.68/0.0/19_068/0001443
Certifikáty škol: Ekoškola, Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Školy MČ Praha 7, PedF UK, Policie ČR, o.s. PROSPE
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, vodácký kurz, turistika, lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Doučování žáků s OMJ (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Vytipovaná škola (více než 5% žáků - cizinců)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Přístup k internetu v každé učebně (pevná linka i WiFi), využití je možné ve všech vyučovacích hodinách.
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, literárně-dramatické, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 19
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8,00
Konec výuky: 12,35
Školní družina
Adresa: Ulice: Umělecká 8
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 376 978
IZO:112600018
Školní klub
Adresa: Ulice: Umělecká 8
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 376 978
IZO:181022460
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Umělecká 8
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 376 978
IZO:102461554