Logo školy

Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4
Adresa školy: Ulice: Strossmayerovo náměstí 4
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Ředitel:Mgr. František Rada
Kontakt na školu Telefon: 220 879 796
Email: sekretariat@zs-stross.cz
Web: http://zs-stross.cz
IČ:61389838
RED-IZO:600039391
Zřizovatel:Městská část Praha 7
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Strossmayerovo náměstí 4
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Kontakt na školu: Telefon: 220 879 796
Fax: 220 870 089
IZO:061389838
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 940
Aktuální počet žáků: 530
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.11.,26.11., 9.12. 2014; 6. a 7.1.2015 (dále kdykoli po domluvě)
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro "C" Vltavská; tram 1, 8, 12, 17, 18, 24, 25, 26,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 40
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni, Zdravá škola, Tvořivá škola, Centrum interaktivní výuky SMART
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: Podpora rozvoje nadání každého žáka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, školní psycholog, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, turistické, technické, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, rukodělné, sportovní, jazykové, taneční
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Školní družina
Adresa: Ulice: Strossmayerovo náměstí 4
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Kontakt na školu: Telefon: 220 879 796
Fax: 220 870 089
IZO:112600034
Školní klub
Adresa: Ulice: Letohradská 1
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 370 782
Fax: 233 370 782
IZO:161102191
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Strossmayerovo náměstí 4
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Kontakt na školu: Telefon: 220 879 796
Fax: 220 870 089
IZO:102461511