Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
Adresa školy: Ulice: Lyčkovo náměstí 6
Obec: Praha 8 - Karlín
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Ředitel:Mgr. Jan Korda
Kontakt na školu Telefon: 221 779 670
Email: skola@zs-ln.cz
Web: http://www.zs-ln.cz
IČ:60433230
RED-IZO:600039803
Zřizovatel:Městská část Praha 8
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Lyčkovo náměstí 6
Obec: Praha 8 - Karlín
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu: Telefon: 221 779 674
IZO:150006110
Základní škola
Adresa: Ulice: Lyčkovo náměstí 6
Obec: Praha 8 - Karlín
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu: Telefon: 221 779 670
IZO:102261300
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 924
Aktuální počet žáků: 779
Dny otevřených dveří (termín/y): leden
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tram 3, 8, 24 Metro Křižíkova
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 (8.30 budova Pernerova)
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, fyzika, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Férová škola, Ekoškola
Domácí spolupráce : Fakultní škola, Tréninková škola projektu Učitel naživo
Mezinárodní spolupráce: Ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, vodácký kurz, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: Kombinace smysluplných metod
Alternativní písmo: V některý třídách a u některých dětí Comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, logoped, asistent pedagoga, sociální pedagog, etoped, učitel pro děti s OMJ
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Školní družina
Adresa: Ulice: Lyčkovo náměstí 6
Obec: Praha 8 - Karlín
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu: Telefon: 221 779 671
IZO:112700080
Školní klub
Adresa: Ulice: Lyčkovo náměstí 6
Obec: Praha 8 - Karlín
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu: Telefon: 221 779 670
IZO:150043821
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lyčkovo náměstí 6
Obec: Praha 8 - Karlín
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu: Telefon: 221 779 671
IZO:150006128
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Pernerova 383/29, Karlín
Obec: Prah 8
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu:
IZO:181075954