Zde může být obrázek školy.

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a
Adresa školy: Ulice: Svídnická 599/1a, Troja
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Ředitel:Mgr. Iva Červeňanská
Kontakt na školu Telefon: 233 554 280
Email: reditelka@mazurska.cz
Web: www.mazurska.cz
IČ:60433329
RED-IZO:600039854
Zřizovatel:Městská část Praha 8
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Svídnická 1a
Obec: Praha 8 - Troja
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 554 280
IZO:102401501
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 630
Aktuální počet žáků: 505
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.03.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 144, 202, 177
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 07,40 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 08,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, informatika, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Svídnická 1a
Obec: Praha 8 - Troja
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 554 280
IZO:112700136
Školní klub
Adresa: Ulice: Svídnická 1a
Obec: Praha 8 - Troja
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 554 280
IZO:150078056
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Svídnická 1a
Obec: Praha 8 - Troja
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 555 176
IZO:102473005