Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17
Adresa školy: Ulice: U Parkánu 17
Obec: Praha 8 - Ďáblice
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Ředitel:Mgr. Bc. Josef Buchal
Kontakt na školu Telefon: 283 910 960
Email: zsuparkanu@volny.cz
Web: http://www.skoladablice.cz
IČ:70930716
RED-IZO:600039862
Zřizovatel:Městská část Praha - Ďáblice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kučerové 532
Obec: Praha 8 - Ďáblice
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 910 960
Fax: 283 910 960
IZO:150006276
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 196
Aktuální počet dětí: 152
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 103, 202
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Měsíční poplatek/školné v Kč: 480
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Domácí spolupráce: se sociální, kulturní a sportovní komisí MČ Praha - Ďáblice, s hasiči Ďáblice, s Policií ČR
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: možnost logopedické podpory.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: U Parkánu 17
Obec: Praha 8 - Ďáblice
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 910 960
Fax: 283 910 960
IZO:102261181
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 485
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 103, 202
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava 2019-20-email_SR.pdf (1997,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, chemie, fyzika, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, , exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Fakultní škola UK, Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : se sociální, kulturní a sportovní komisí MČ Praha - Ďáblice, s Policií ČR, s hasiči Praha - Ďáblice, s DDM Praha 8, se ZUŠ Praha 8
Mezinárodní spolupráce: Edison
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: týden sportu, turistiky, brannosti a kultury - pro II. stupeň, lyžování
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Specifické formy podpory žákům: poskytujeme specifickou formy podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků nadaných
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: rukodělné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, sportovní, jazykové, taneční, ICT, hudební, technické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, e-nástěnka, e-omluvenka, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: U Parkánu 17
Obec: Praha 8 - Ďáblice
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 910 960
Fax: 283 910 960
IZO:112700144
Školní klub
Adresa: Ulice: U Parkánu 17
Obec: Praha 8 - Ďáblice
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 910 960
Fax: 283 910 960
IZO:150039760
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kučerové 532
Obec: Praha 8 - Ďáblice
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 910 960
Fax: 283 910 960
IZO:150006284
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30 - 40
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne