Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17
Adresa školy: Ulice: U Parkánu 17
Obec: Praha 8 - Ďáblice
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Ředitel:Mgr. Bc. Josef Buchal
Kontakt na školu Telefon: 283 910 960
Email: zsuparkanu@volny.cz
Web: http://www.skoladablice.cz
IČ:70930716
RED-IZO:600039862
Zřizovatel:Městská část Praha - Ďáblice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kučerové 532
Obec: Praha 8 - Ďáblice
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 910 960
IZO:150006276
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 196
Aktuální počet dětí: 152
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 103, 202
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Měsíční poplatek/školné v Kč: 480
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, besídky/akademie
Domácí spolupráce: se sociální, kulturní a sportovní komisí MČ Praha - Ďáblice, s hasiči Ďáblice, s Policií ČR
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: možnost logopedické podpory.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: U Parkánu 17
Obec: Praha 8 - Ďáblice
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 910 960
IZO:102261181
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 485
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 103, 202
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava 2019-20-email_SR.pdf (1997,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, chemie, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, , výlety
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Fakultní škola UK
Domácí spolupráce : se sociální, kulturní a sportovní komisí MČ Praha - Ďáblice, s Policií ČR, s hasiči Praha - Ďáblice, s DDM Praha 8, se ZUŠ Praha 8
Mezinárodní spolupráce: Edison
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, týden sportu, turistiky, brannosti a kultury - pro II. stupeň
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Specifické formy podpory žákům: poskytujeme specifickou formy podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků nadaných
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, ICT, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, společenské hry, technické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: U Parkánu 17
Obec: Praha 8 - Ďáblice
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 910 960
IZO:112700144
Školní klub
Adresa: Ulice: U Parkánu 17
Obec: Praha 8 - Ďáblice
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 910 960
IZO:150039760
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kučerové 532
Obec: Praha 8 - Ďáblice
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 910 960
IZO:150006284
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30 - 40
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne