Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř
Adresa školy: Ulice: Prachovická 340
Obec: Praha - Vinoř
Kraj: Praha
PSČ: 190 17
Ředitel:Alfred Teller
Kontakt na školu Telefon: 286 028 240
Email: zsvinor@volny.cz
Web: www.zsvinor.cz
IČ:60460865
RED-IZO:600040402
Zřizovatel:Městská část Praha - Vinoř
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Mikulovická 337
Obec: Praha 9 - Vinoř
Kraj: Praha
PSČ: 190 17
Kontakt na školu: Telefon: 286 028 240
Fax: 286 850 024
IZO:150006390
Základní škola
Adresa: Ulice: Prachovická 340
Obec: Praha - Vinoř
Kraj: Praha
PSČ: 190 17
Kontakt na školu: Telefon: 286 851 549
Fax: 286 851 549
IZO:102301417
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: V každé budově jinak.
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:35
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, francouzský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, taneční, hudební, literárně-dramatické, ICT
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Ronovská 526
Obec: Praha 9 - Vinoř
Kraj: Praha
PSČ: 190 17
Kontakt na školu: Telefon: 286 851 549
Fax: 286 851 549
IZO:112800092
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Ronovská 526
Obec: Praha 9 - Vinoř
Kraj: Praha
PSČ: 190 17
Kontakt na školu: Telefon: 286 851 074
Fax: 286 851 549
IZO:102473447