Zde může být obrázek školy.

Základní škola Novoborská

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Novoborská
Adresa školy: Ulice: Novoborská 371
Obec: Praha 9 - Střížkov
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Ředitel:Ing. Tereza Štaubrová
Kontakt na školu Telefon: 286 006 511
Email: skola@novoborska.cz
Web: www.novoborska.cz
IČ:61381276
RED-IZO:600040526
Zřizovatel:Městská část Praha 9
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Novoborská 371
Obec: Praha 9 - Střížkov
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 286 006 511
Fax: 286 006 510
IZO:045245525
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1350
Aktuální počet žáků: 1001
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.12.2018
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 151
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:55
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, zeměpis, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : Bezpečnostní složky
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, francouzský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, technické, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:15
Konec výuky: 12:00
Školní družina
Adresa: Ulice: Novoborská 371
Obec: Praha 9 - Prosek
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 286 883 537
Fax: 286 883 538
IZO:112800246
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Novoborská 371
Obec: Praha 9 - Prosek
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 286 883 537
Fax: 286 883 538
IZO:102473325