Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Na Balabence

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Na Balabence
Adresa školy: Ulice: náměstí Na Balabence 800/7, Libeň
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Ředitel:Mgr. Michal Vítek
Kontakt na školu Telefon: 284 828 288
Email: zs.balabenka@centrum.cz
Web: http://zsbalabenka.cz
IČ:61387525
RED-IZO:600040551
Zřizovatel:Městská část Praha 9
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Na Balabence 800
Obec: Praha 9 - Libeň
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 828 288
IZO:181043459
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Balabence 800
Obec: Praha 9 - Libeň
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 828 288
IZO:102301573
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 690
Aktuální počet žáků: 640
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 8, 25, 16, 14,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 195
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : PČR, MěP, OSPOD, PPP
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, ICT, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry, jazykové, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, studovna/knihovna, Park s herními prvky, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, informace na webových stránkách školy, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Balabence 800
Obec: Praha 9 - Libeň
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 822 881
Fax: 284 822 881
IZO:112800271
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Balabence 800
Obec: Praha 9 - Libeň
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 822 881
Fax: 284 822 881
IZO:102473510