Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Praha 10, Hornoměcholupská 873

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Praha 10, Hornoměcholupská 873
Adresa školy: Ulice: Hornoměcholupská 873
Obec: Praha 10 - Hostivař
Kraj: Praha
PSČ: 102 00
Ředitel:Mgr. Jiří Doutnáč
Kontakt na školu Telefon: 274 862 488
Mobil: 603 436 284
Email: zs@hornomep.cz
Web: www.hornomep.cz
IČ:62930729
RED-IZO:600041298
Zřizovatel:Městská část Praha 15
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Hornoměcholupská 873
Obec: Praha 10 - Hostivař
Kraj: Praha
PSČ: 102 00
Kontakt na školu: Telefon: 274 862 488
IZO:102337870
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 810
Aktuální počet žáků: 538
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: turniket
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6,30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, knihovna, cizí jazyky, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, výlety
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, rukodělné, společenské hry, literárně-dramatické, taneční, ICT, technické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, herna, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní časopis/newsletter, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 15
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8,00 hodin
Konec výuky: 11,40 hodin
Školní družina
Adresa: Ulice: Hornoměcholupská 873
Obec: Praha 10 - Hostivař
Kraj: Praha
PSČ: 102 00
Kontakt na školu: Telefon: 274 862 639
IZO:112900267
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Hornoměcholupská 873
Obec: Praha 10 - Hostivař
Kraj: Praha
PSČ: 102 00
Kontakt na školu: Telefon: 274 862 639
IZO:102485437