Zde může být obrázek školy.

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Benešov, Jiráskova 888
Adresa školy: Ulice: Jiráskova 888
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Ředitel:Mgr. Petr Šedivý
Kontakt na školu Telefon: 317 721 697
Email: skola@zsjiraskova.cz
Web: www.zsjiraskova.cz
IČ:75033062
RED-IZO:600041972
Zřizovatel:Město Benešov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jiráskova 888
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 721 697
IZO:102002207
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 750
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jiráskova 888
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 722 507
IZO:113000065