Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov
Adresa školy: Ulice: Tyršovo náměstí 248
Obec: Miličín
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 86
Ředitel:Mgr. Marcela Škramlíková
Kontakt na školu Mobil: 731410043
Email: skola@milicin.cz
Web: https://www.skolamilicin.cz/
IČ:71006648
RED-IZO:600042057
Zřizovatel:Obec Miličín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kaplířova 170
Obec: Miličín
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 86
Kontakt na školu: Telefon: 317 802 258
IZO:107510235
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 40
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6:15 hodin
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Tyršovo náměstí 248
Obec: Miličín
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 86
Kontakt na školu: Telefon: 317 802 258
IZO:102002410
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 103
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Začátek první vyučovací hodiny: 8: hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné, programování/robotika, přírodovědné, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: -
Konec výuky: -
Školní družina
Adresa: Ulice: Tyršovo nám. 248
Obec: Miličín
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 86
Kontakt na školu: Telefon: 317 802 258
IZO:113000146
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tyršovo nám. 248
Obec: Miličín
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 86
Kontakt na školu: Telefon: 317 802 258
IZO:102662487